postheadericon การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

reo9 091060 02เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

reo9 091060